De tafel van 2 leren door te doen handelingsmodel erwd begrip leerchallengeTafels van vermenigvuldiging

Om de tafels goed te kennen is begrip erg belangrijk. Om de tafels te leren vanuit begrip hanteren wij op school Kindcentrum De Bron te Nijensleek een speciaal tafeldiploma. In dit diploma staat begrip voorop.

Leerlingen leggen tafels tijdens ons rekencircuit met behulp van de tafellegger en ze maken de LeerChallenges bij de tafels. Daarnaast hebben een we tafelboekje per tafel die de leerlingen in groep 4 maken. En als laatste fase zeggen de leerlingen de tafel op, om de tafels goed te kunnen onthouden.

"Kijk juf, ik heb de tafel van 4 gelegd!"

Tafeldiploma vanuit begrip

Om tafels te leren vanuit begrip is dit tafeldiploma ontwikkeld. Het tafeldiploma sluit aan bij het
handelingsmodel, zie verderop. 
De leerlingen maken eerst een LeerChallenge over de tafel, dit beeld is de basis voor hun kennis over de tafel. Vervolgens maken ze een tafelboekje met opgaven passend bij de tafel en tenslotte zeggen de leerlingen de tafel op. 
Bij elk onderdeel kunnen de leerlingen een sticker verdienen of een kruisje zetten. 

Zo kunnen leerlingen adaptief aan de tafels werken en wordt hun kennis opgebouwd vanuit begrip. 

Handelingsmodel tafels leren door inzicht

Onderbouwing

Het handelingsmodel zoals hier afgebeeld komt uit het ERWD-protocol. Een protocol voor Ernstige Reken Wiskunde-problemen en Dyscalculie. Het bestaat uit vier onderdelen die hieronder kort toegelicht worden in combinatie met het tafeldiploma.

Het informeel handelen is soms lastig in te passen in ons onderwijs. Dit is de reden waarom de LeerChallenges in het leven zijn geroepen. LeerChallenges zijn kaarten waarop het handelend rekenen in de eigen omgeving centraal staat. 

De fases van Voorstellen – concreet en abstract komen aan bod in de tafelboekjes. In deze boekjes zijn sommen te zien van plaatjes, waarbij tafelsommen worden gemaakt. Ook zijn er sommen van schematische weergaves van vraagstukken. 

Het formeel handelen komt als laatst aan bod in ons tafelboekje, maar om de tafels goed te kunnen onthouden is het ook belangrijk dat de leerlingen de tafels op kunnen zeggen. Daarom is dit ook opgenomen in ons tafeldiploma.

 

LeerChallenge

Een LeerChallenge is gericht op het handelend rekenen in de eigen omgeving van de leerlingen. Wanneer leerlingen een LeerChallenge van een tafels maakt, zullen zij begrijpen hoe een tafel is opgebouwd. Omdat leerlingen nu een ervaring en een beeld hebben bij een tafel zullen ze het veel gemakkelijker opslaan in hun langetermijngeheugen. 

De tafel van 2 rekenen begrip tafels leren erwd handelend
Foto voorkant tafelboekjes

Tafelboekjes

Om elke tafel apart aan te leren hebben wij per tafel een tafelboekje gemaakt. Die kan hier helaas niet gedeeld worden, omdat het uit verschillende methodes is samengesteld. 
Wij vinden het belangrijk dat de tafelboekjes niet alleen uit sommen bestaan, maar vooral ook opgebouwd zijn vanuit het handelingsmodel. De methode Maatwerk laat heel duidelijk aan de hand van afbeeldingen zien hoe een tafel is opgebouwd. 
Ons tafelboekje is opgebouwd uit onderdelen van:

Tafels opzeggen

Tafels opzeggen is uit onze ervaring een effectieve manier van tafels leren gebleken. Als de leerlingen de tafels vlot kunnen opzeggen verdienen ze een sticker op hun tafelkaart.
Nu in Corona-tijd laat mijn inventieve collega de leerlingen een voice-bericht sturen waarin ze de tafel opzeggen. 

Tafellegger tafels oefenen handelingsmodel

Tafels oefenen

Tijdens het rekencircuit oefenen wij de tafels op verschillende manieren. Eén van de manieren is om de tafels te leggen met de Tafellegger. Daarnaast oefenen wij de tafels in de ICT-tool OSMO. Ook zijn de Memodrie-spellen van Marian de Ridder erg populair. Deze spellen laten duidelijk vanuit een plaatje de opbouw van de tafels zien.

Leren door te doen

"Samen met m'n zoon een LeerChallenge maken is leuk en leerzaam.''

LeerChallenge als basis voor de rekenles

Een LeerChallenge kan ingezet worden als huiswerk. Of door ouders worden gedownload. Het is een leskaart waar leerlingen stap voor stap de basis leren van breuken, getallen, tafelsommen en nog veel meer.

Ga naar de LeerChallenge-pagina en lees er alles over!

Download

Tafels van vermenigvuldiging

De tafels van vermenigvuldiging zijn overal in huis te vinden. Zoek ze op en maak de #LeerChallenge
Tafels oefenen Werkbladen
Tafelstructuur algemeen
Leerchallenge de tafel van 2 oefenen handelend rekenen handelingsmodel ijsberg rekenen tafels vermenigvuldigen
De tafel van 2
37. Vermenigvuldigen De tafel van 3 Groep 45
De tafel van 3
38. Vermenigvuldigen De tafel van 4 Groep 45
De tafel van 4
41. Vermenigvuldigen De tafel van 5 Groep 45
De tafel van 5
306. Vermenigvuldigen De tafel van 6 Groep 4 5 Tafels leren en oefenen vanuit begrip, handelend rekenen, bewegend leren
De tafel van 6
307. Vermenigvuldigen De tafel van 7 Groep 4 5 Tafels leren en oefenen vanuit begrip, handelend rekenen, bewegend leren
De tafel van 7
308. Vermenigvuldigen De tafel van 8 Groep 4 5 Tafels leren en oefenen vanuit begrip, handelend rekenen, bewegend leren
De tafel van 8
309. Vermenigvuldigen De tafel van 9 Groep 4 5 Tafels leren en oefenen vanuit begrip, handelend rekenen, bewegend leren
De tafel van 9
310. Vermenigvuldigen De tafel van 10 Groep 4 5 Tafels leren en oefenen vanuit begrip, handelend rekenen, bewegend leren
De tafel van 10

Volg Leren van A tot Z #Leerchallenge

Facebook
Instagram
LinkedIn

Notice: Undefined offset: 0 in /home/atotz/domains/lerenvanatotz.nl/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924