19. Breuken Bovenbouw groep 678LeerChallenges voor groep 7 en 8

In groep 7 wordt veel aandacht besteed aan breuken en procenten.  Om deze begrippen betekenis te geven is een LeerChallenge uitermate geschikt.. Ook wordt er in de groepen 7 en 8 gewerkt aan formele meten en wegen, om de basis hiervan zichtbaar te maken is een LeerChallenge zeer geschikt. Meten is bij uitstek een vaardigheid die je leert door te doen. Een LeerChallenge geeft handvaten om dit in verschillende situaties uit te proberen.

Het is geweldig om in huis op zoek te gaan naar voorwerpen die horen bij de LeerChallenge. Meet bijvoorbeeld de hoogte van de toiletpot of weeg voorwerpen die samen een kilo zijn.
Het leren begrijpen van breuken gaat het beste door zelf te ervaren hoe je een breuk uitvoert; verdeel een appel in vier stukken
of eet 1/8 deel van een pannenkoek.
Zo kun je een heleboel voorwerpen gebruiken bij het leren in de dagelijkse praktijk.

Een LeerChallenge geeft ouders en kinderen een handreiking om, stap voor stap, te leren in de dagelijkse praktijk. 

"Een LeerChallenge laat leerlingen leerstof begrijpen door te ervaren."

Hoe werkt een LeerChallenge

De leerkracht zoekt een LeerChallenge uit bij een bepaald onderwerp. De leerkracht stuurt deze foto bijvoorbeeld via Parro of via een e-mail of een ander communicatiesysteem naar de ouders, de LeerChallenge kan uiteraard ook geprint meegegeven worden aan de leerlingen. Van elke stap wordt een foto gemaakt en de foto’s worden via het communicatiesysteem opgestuurd naar de leerkracht. 

Meten en Wegen Meten bovenbouw groep 5678

LeerChallenge als huiswerk

Tijdens de Corona-periode hebben veel leerlingen een LeerChallenge gedaan als huiswerk. Zij gingen in huis op zoek naar voorwerpen waar de LeerChallenge mee gedaan kon worden. 

De LeerChallenges sluiten aan bij de doelen van school. Dat maakt de LeerChallenge niet alleen geschikt als huiswerk voor de periode van thuisonderwijs, maar tijdens gewone schoolweken kan een LeerChallenge een zinvolle aanvulling zijn.

Inhoudelijke ouderbetrokkenheid

De LeerChallenge kan een hulpmiddel zijn bij het vergroten van de inhoudelijke ouderbetrokkenheid. Ouders weten wat er op school behandeld wordt door het bekijken van de challenge. Ook ondervinden ze hoe ze het dagelijks leven van kinderen kunnen betrekken bij de lesstof. 
Kinderen kunnen in een kleine praktijk situatie oefenen met de lesstof en begrijpen waarom het geleerde nodig is in het dagelijks leven. 

LeerChallenge getallen oefenen kleuters groep 3

LeerChallenge voorbeeld

Juf Anke gaat op de website www.lerenvanatotz.nl op zoek naar een LeerChallenge over meten. Ze vindt de Leerchallenge over het meten in huis. Ze stuurt via de schoolapp de LeerChallenge naar Roan. Roan is al een tijdje afwezig en ouders hebben gevraagd of ze thuis iets kunnen doen. Roan heeft moeite met de lengtematen. Daarom heeft Anke deze LeerChallenge uitgezocht.

Roan ontvangt de LeerChallenge in de Google Classroom omgeving. Roan gaat in huis verschillende voorwerpen meten. Hij meet de breedte van zijn bed en de hoogte van de toiletpot. Roan heeft plezier in het meten en terwijl hij dit doet begint hij de begrippen beter te begrijpen. Ook ontwikkelt hij in zijn hoofd referentiematen, zodat hij weet dat een toiletrol ongeveer 1 decimeter breed is. Roan stuurt de foto´s naar zijn juf en ontwikkelt in zijn hoofd een referentiekader aan de hand van de foto´s die hij gemaakt heeft. Juf Anke bekijkt de LeerChallenge en ziet dat Roan veel ervaring op heeft gedaan op het gebied van meten.

Leren door te doen

"Samen met m'n zoon een LeerChallenge maken is leuk en leerzaam.''

LeerChallenge als basis voor de rekenles

Een LeerChallenge kan ingezet worden als huiswerk. Of door ouders worden gedownload. Het is een leskaart waar leerlingen stap voor stap de basis leren van breuken, getallen, tafelsommen en nog veel meer.

Ga naar de LeerChallenge-pagina en lees er alles over!

Download

Getallen en bewerkingen

Getallen zijn overal in en om het huis. Maak de bewerkingen met deze #LeerChallenges
4. Getal Bewerk Vermenigvuldigen Bovenb groep 4567
Keersommen
Deelsommen inzichtelijk rekenen leren doen
Deelsommen
43. Getalbegrip Bewerkingen Gemiddelde berekenen Bovenbouw Groep 678
Gemiddelde berekenen
49. Getalbegrip Bewerkingen Kommagetallen Groep 678
Kommagetallen
45. Getalbegrip Bewerkingen Kolomsgewijs delen Bovenbouw Groep 78
Kolomsgewijs delen
Bijlage kolomsgewijs delen uitleg
Bijlage kolomsgewijs delen

Meten en wegen

Meten en wegen zijn vaardigheden die vaak terug komen in het huishouden. Ook het berekenen van omtrek en oppervlakte leer je door te doen! Maak de #LeerChallenge
Meten en Wegen Meten bovenbouw groep 5678
Meten cm-dm-m
40. Meten en Wegen Lengtematen dam hm km Groep 5678
Meten dam-hm-km
1. Meten en Wegen Weeg Bovenbouw groep 5678
Wegen
22. Meten en Wegen Oppervlakte Bovenbouw groep 678
Oppervlakte
Meten en Wegen Omtrek Bovenbouw groep 5678
Omtrek
Temperatuur
15. Meten en Wegen Inhoud liters bovenb groep 5678
Inhoud

Tijd en geld

In huis wordt op verschillende manieren omgegaan met tijd en geld. Zoek ze op en maak de #LeerChallenge
Tijd
Kalender tijd onderbouw
Kalender
6. Tijd en geld Munt en biljett Bovenb groep 5678
Munten en biljetten
26. Tijd en Geld Inwisselen Bovenbouw groep 5678
Inwisselen

Meetkunde

Maak reeksen van bestek, ga buiten spiegelen en nog veel meer! #LeerChallenge
7. Meetkunde Kubus Groep 5678
Kubus
Aanzichten plattegronden meetkunde
Aanzichten
Rekenen Reeksen onderbouw kleuters groep 1234 huiswerk oefenen
Reeksen
Spiegelen thuisonderwijs rekenen
Spiegelen

Breuken, procenten en verhoudingen

Breuken, procenten en verhoudingen kun je op vele manieren inzichtelijk maken. Zoek ze op en maak de #LeerChallenge
19. Breuken Bovenbouw groep 678
Breuken
23. Procenten Bovenbouw groep 78
Procenten

Taalchallenges

Taal komt op verschillende manieren terug in en om het huis. Ga op zoek en maak de #LeerChallenge
Voorzetsels oefenen door te doen oefen voorzetsels
Voorzetsels
Woordenschat bed-challenge B
Woordenschat

Volg Leren van A tot Z #Leerchallenge

Facebook
Instagram
LinkedIn