Spiegelen thuisonderwijs rekenenLeerChallenge voor groep 3 en 4

In groep 3 en 4 leer je veel onderdelen voor het rekenen. Het beginsel van de plus- en minsommen en  

Het is geweldig als ouders samen met hun kind in huis op zoek gaan naar voorwerpen die horen bij de LeerChallenge. Zoek bijvoorbeeld samen naar verpakkingen waar je de tafel van 3 in kunt herkennen, of herken in een pan eieren splitsingen van het getal 5. 

Een LeerChallenge geeft ouders een handreiking om samen met hun kind, stap voor stap, te leren in huis. Kinderen ontwikkelen zo een betekenisvol referentiekader en er is sprake van inhoudelijke ouderbetrokkenheid.

De kracht van thuis gekoppeld aan de doelen van school!

"Eindelijk snapt mijn dochter het principe van de tafels."

Hoe werkt een LeerChallenge

De leerkracht zoekt een LeerChallenge uit bij een bepaald onderwerp. De leerkracht stuurt deze foto bijvoorbeeld via Parro of via een e-mail of een ander communicatiesysteem naar de ouders, de LeerChallenge kan uiteraard ook geprint meegegeven worden aan de leerlingen. De ouders lezen de LeerChallenge en gaan samen met het kind de LeerChallenge doen. Van het resultaat wordt een foto gemaakt en de foto’s worden via het communicatiesysteem opgestuurd naar de leerkracht. 

Huiswerk kleuters groep 1,2 meten lang kort

LeerChallenge als huiswerk

Tijdens de Corona-periode hebben veel leerlingen een LeerChallenge gedaan als huiswerk. Samen met hun ouders of alleen gingen ze in huis op zoek naar voorwerpen waar de LeerChallenge mee gedaan kon worden. 

De LeerChallenges sluiten aan bij de doelen van school. Dat maakt de LeerChallenge niet alleen geschikt als huiswerk voor de periode van thuisonderwijs, maar tijdens gewone schoolweken kan een challenge extra betekenis geven aan een les.

Inhoudelijke ouderbetrokkenheid

De LeerChallenge kan een hulpmiddel zijn bij het vergroten van de inhoudelijke ouderbetrokkenheid. Ouders weten wat er op school behandeld wordt door het bekijken van de challenge. Ook ondervinden ze hoe ze het dagelijks leven van kinderen kunnen betrekken bij de lesstof. 
Kinderen kunnen in hun eigen praktijksituatie oefenen met de lesstof en begrijpen waarom het geleerde nodig is in het dagelijks leven.

LeerChallenge getallen oefenen kleuters groep 3

LeerChallenge voorbeeld

Juf Anke gaat op de website www.lerenvanatotz.nl op zoek naar een LeerChallenge over de tafels. Ze vindt de challenge over de tafel van 2. Ze stuurt via de schoolapp de LeerChallenge naar de ouders van Roan.  De leerlingen beginnen binnenkort met de tafel van 2, daarom heeft Anke deze Challenge uitgezocht.

De moeder van Roan krijgt de LeerChallenge binnen op haar Smartphone. Roan gaat met zijn moeder in huis op zoek naar voorwerpen waar de tafel van 2 mee gemaakt kan worden. Roan denkt dat ze samen een spel doen en ondertussen oefent hij de tafel van 2. Ze sturen de foto’s naar de  juf. Anke bekijkt de challenge en ziet dat Roan goed geoefend heeft met de tafel van 2 en zo een basis heeft om de tafel verder te automatiseren. 

Tafellegger

Om het begrip van de tafels beter te oefenen, hebben wij in het circuit voor groep 4 de Tafellegger verwerkt. De kinderen kunnen individueel de juiste aantallen in groepjes bij het kaartje leggen. Daarna kunnen ze het antwoord op de som erbij schrijven. 

Tafellegger tafels oefenen handelingsmodel

Leren door te doen

"Samen met m'n zoon een LeerChallenge maken is leuk en leerzaam.''

LeerChallenge als basis voor de rekenles

Een LeerChallenge kan ingezet worden als huiswerk. Of door ouders worden gedownload. Het is een leskaart waar leerlingen stap voor stap de basis leren van breuken, getallen, tafelsommen en nog veel meer.

Ga naar de LeerChallenge-pagina en lees er alles over!

Download

Tafels van vermenigvuldiging

De tafels van vermenigvuldiging zijn overal in huis te vinden. Zoek ze op en maak de #LeerChallenge
Tafels oefenen Werkbladen
Tafelstructuur algemeen
Leerchallenge de tafel van 2 oefenen handelend rekenen handelingsmodel ijsberg rekenen tafels vermenigvuldigen
De tafel van 2
37. Vermenigvuldigen De tafel van 3 Groep 45
De tafel van 3
38. Vermenigvuldigen De tafel van 4 Groep 45
De tafel van 4
41. Vermenigvuldigen De tafel van 5 Groep 45
De tafel van 5

Getallen en bewerkingen

Getallen zijn overal in en om het huis. Zoek ze op en maak de #LeerChallenge
LeerChallenge getallen oefenen kleuters groep 3
Het getal 6
LeerChallenge getallen oefenen kleuters groep 3
Het getal 7
Getalbegrip 8 thuisonderwijs kleuters groep 1,2 onderbouw
Het getal 8
46. Getalbegrip Getal 9 Onderbouw Kleuters groep 12
Het getal 9
Leerchallenge het getal 5 rekenen met het getal 5 plussommen minsommen splitsen
Rekenen met het getal 5
39. Getalbegrip Getal 6 Bewerkingen Onderbouw Groep 234 splitsen
Rekenen met het getal 6
Rekenen met het getal 7
48. Getalbegrip Getal 8 Bewerkingen Onderbouw Groep 234
Rekenen met het getal 8
51. Getalbegrip Getal 10 Bewerkingen Onderbouw Groep 234
Rekenen met het getal 10
Getalbegrip Huiswerk Groep 1,2
Dobbelsteen
47. Getalbegrip Begrippen Meest, minst Onderbouw Kleuters groep 123
Meest/minst

Meten en meetkunde

Meten en meetkunde komt op vele manieren in en rond het huis terug. Zoek ze op en maak de #LeerChallenge
Huiswerk kleuters groep 1,2 meten lang kort
Meten
LeerChallenge wegen onderbouw gewichten meten
Wegen
Huiswerk Plattegrond Meetkunde Kleuters Groep 1234
Plattegronden
Aanzichten plattegronden meetkunde
Aanzichten

Tijd en geld

In huis wordt op verschillende manieren omgegaan met tijd en geld. Zoek ze op en maak de #LeerChallenge
Tijd
Kalender tijd onderbouw
Kalender
24. Getalbegrip leeftijden groep 1234 thuisonderwijs kleuters
Leeftijden
44. Geld Munten en biljetten Onderbouw Groep 234
Geld

Voorbereidend rekenen

Maak reeksen van bestek, ga buiten spiegelen en nog veel meer! #LeerChallenge
Rekenen Reeksen onderbouw kleuters groep 1234 huiswerk oefenen
Reeksen
Spiegelen thuisonderwijs rekenen
Spiegelen
25. Voorbereidend rekenen Plus en Min groep 234 kleuters thuisonderwijs
Plus- en minteken

Taalchallenges

Taal komt op verschillende manieren terug in en om het huis. Ga rijmen en of zoek voorwerpen bij de letters. #LeerChallenge
Rijmen
Woordenschat
Letter W Letterkennis kleuters groep 12
Letter W
Letter P Letters leren letterkennis handelend leren
Letter P
4. Letters Medeklinker Letter L Letters leren door te doen groep 23 kleuters leerchallenge taalchallenge
Letter L
5. Letters Medeklinker Letter Z letters leren door te doen groep 23 kleuters leerchallenge taalchallenge
Letter Z
Letter S
Letter K
Letter M

Volg Leren van A tot Z #Leerchallenge

Facebook
Instagram
LinkedIn